หน้าแรก > วิธีการสั่งซื้อ


ขั้นตอนการชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินได้ดังนี้

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด”

เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
อีเมล : สแกน / ถ่ายรูปสลิปใบ Pay In หรือ Print Screen จากหน้าจอการโอนเงิน (กรณีโอนเงินออนไลน์) ส่งมาที่ ecommerce@ttc.toshiba.co.th
โทรสาร 02-513-9654 ส่งถึง คุณณัฐญา แสงน้ำ แผนก Operation Support
หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินได้ที่ 02-5117999 ต่อ 7827