หน้าแรก > Home Appliance > เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

 • พัดลมระบายอากาศ

  VF-20P(KW)

  พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว ด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ระบายอากาศในห้องได้ดี และลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากมอเตอร์ กินไฟน้อย (ประหยัดไฟเบอร์5)

  Best Seller

  880 บาท

  add to cart
 • พัดลมดูดอากาศ

  VF-20PG

  พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว ด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ระบายอากาศในห้องได้ดี และลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากมอเตอร์ กินไฟน้อย (ประหยัดไฟเบอร์5) และรับประกันมอเตอร์จากToshibaนานถึง5ปี ผลิตขึ้นโดยโรงงานของToshiba ในไทย และภายใต้การควบคุมสารพิษที่เป็นอัตราย 6

  Recommended

  880 บาท

  add to cart
 • พัดลมดูดอากาศ

  VF-25P(KW)

  พัดลมระบายอากาศ 10 นิ้ว ด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ระบายอากาศในห้องได้ดี และลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากมอเตอร์ กินไฟน้อย (ประหยัดไฟเบอร์5) และรับประกันมอเตอร์จากToshibaนานถึง5ปี ผลิตขึ้นโดยโรงงานของToshiba ในไทย และภายใต้การควบคุมสารพิษที่เป็นอัตราย

  Recommended

  1,080 บาท

  add to cart
 • พัดลมดูดอากาศ

  VF-30P(KW)

  พัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว ด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ระบายอากาศในห้องได้ดี และลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากมอเตอร์ กินไฟน้อย (ประหยัดไฟเบอร์5) และรับประกันมอเตอร์จากToshibaนานถึง5ปี ผลิตขึ้นโดยโรงงานของToshiba ในไทย และภายใต้การควบคุมสารพิษที่เป็นอัตราย

  Recommended

  สินค้าหมดชั่วคราว

 • พัดลมดูดอากาศเข้า-ออก

  VRH-20P(KW)

  พัดลมดูดอากาศเข้า-ออก 8 นิ้ว ด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ระบายอากาศในห้องได้ดี และลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากมอเตอร์ กินไฟน้อย (ประหยัดไฟเบอร์5) และรับประกันมอเตอร์จากToshibaนานถึง5ปี ผลิตขึ้นโดยโรงงานของToshiba ในไทย และภายใต้การควบคุมสารพิษที่เป็นอัตราย 6

  Recommended

  1,060 บาท

  add to cart
 • พัดลมดูดอากาศเข้า-ออก

  VRH-25P(KW)

  พัดลมดูดอากาศเข้า-ออก 10 นิ้ว ด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ระบายอากาศในห้องได้ดี และลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากมอเตอร์ กินไฟน้อย (ประหยัดไฟเบอร์5) และรับประกันมอเตอร์จากToshibaนานถึง5ปี ผลิตขึ้นโดยโรงงานของToshiba ในไทย และภายใต้การควบคุมสารพิษที่เป็นอัตราย

  Recommended

  1,230 บาท

  add to cart
 • พัดลมดูดอากาศเข้า-ออก

  VRH-30P(KW)

  พัดลมดูดอากาศเข้า-ออก 12 นิ้ว ด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ระบายอากาศในห้องได้ดี และลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากมอเตอร์ กินไฟน้อย (ประหยัดไฟเบอร์5) และรับประกันมอเตอร์จากToshibaนานถึง5ปี ผลิตขึ้นโดยโรงงานของToshiba ในไทย และภายใต้การควบคุมสารพิษที่เป็นอัตราย

  Recommended

  1,360 บาท

  add to cart
 • พัดลมติดผนัง

  EPS-27CT

  พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 4ใบพัด, ทำให้กระจายลมในห้องได้ทั่วถึง และลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากมอเตอร์ กินไฟน้อย และรับประกันมอเตอร์จาก Toshiba นานถึง 5 ปี ผลิตขึ้นโดยโรงงานของ Toshiba ในไทย และภายใต้การควบคุมสารพิษที่เป็นอัตราย 6 ชนิด (RoHS) เปิด-ปิด โดยใช้สายเชือก

  Recommended

  1,670 บาท

  add to cart
 • พัดลมติดผนัง

  EPS-27CR

  พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 4ใบพัด, ทำให้กระจายลมในห้องได้ทั่วถึง และลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากมอเตอร์ กินไฟน้อย และรับประกันมอเตอร์จากToshibaนานถึง5ปี ผลิตขึ้นโดยโรงงานของToshiba ในไทย และภายใต้การควบคุมสารพิษที่เป็นอัตราย 6 ชนิด (RoHS) เปิด-ปิด Remote Control

  Recommended

  1,670 บาท

  add to cart
 • พัดลมติดผนัง

  EPS-27CH7

  พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 4ใบพัด, ทำให้กระจาลมในห้องได้ทั่วถึง และลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากมอเตอร์ กินไฟน้อย และรับประกันมอเตอร์จากToshibaนานถึง5ปี ผลิตขึ้นโดยโรงงานของToshiba ในไทย และภายใต้การควบคุมสารพิษที่เป็นอัตราย 6 ชนิด (RoHS) เปิด-ปิด โดยใช้สายเชือก

  Recommended

  1,210 บาท

  add to cart